top of page

-Toiminta-alue koko Suomi

-Tykkylumi alueiden hoito

-Linjakatujen vieripuiden pystykarsintaa;
toinen vaihtoehto linjojen leventämiselle

Oksinta

Teemme koko maassa 20 kV:n linjakatujen reunapuuston koneellista oksintaa, ts. pystykarsintaa, jolla pyritään edistämään sähkönjakelun häiriöttömyyttä. 


Valmetin monitoimikoneen alustalle kehittämämme puomisto yltää oksimaan puuston 21 metrin korkeuteen saakka. Tällä hetkellä linjanvarsia oksii järjestyksessään kolmas oksintakoneemme. Kehitystyössämme olemme pyrkineet ensisijaisesti valmistamaan laitteen, joka on turvallinen työväline sähkölinjojen läheisyydessä. Olemme olleet mukana HeadPower Oy:n vetämässä hankkeessa, jossa selvitettiin koneellisen oksinnan sähköturvallisuusriskejä ja luotiin työmenetelmäohjeet. Laitteemme on hyväksytysti testattu kestokokeella, joka noudattaa standardin IOEC 60071-1 määrittämiä jännitekokeissa käytettäviä koejännitteitä.

bottom of page